ตรวจอุดขูดถอน 20 ต.ค.60 ฟรี
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดกิจกรรม "ตรวจ อุด ขูด ถอน" ได้แก่ ให้บริการตรวจวินิจฉัย, อุดฟัน,ขูดหินปูน และ ถอนฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น. ณ คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) -เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.00น. ผู้ใหญ่200ราย และ เด็ก 20 ราย (นำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับการรักษา, เด็กอายุต่ำกว่า18ปี ต้องพาผู้ปกครองมาด้วย)**สอบถามรายละเอียดที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) ถนน หทัยราษฎร์ จังหวัด ปทุมธานี โทร: 025635251, 0911988513 ต่อ 1531**
Faculty of Dentisry
Campus Watcharapol and Kanchanaburi
Campus Watcharapol

Course title
Doctor of Dental Surgery Program
 
Degree
English Description: Doctor of Dental Surgery
English Initials      : D.D.S
Principles and rationale
At Western University’s faculty of Dentistry, we believe that Dental education provides the necessary means for the students to acquire the comtepence and know-how in oral medicine and to help in the prevention of oral diseases, dental care and oral rehabilitation. This is achieved by providing practical learning in order to integrate their learnngs into application and to enable them to colloraborate with other health professionals in providing the best oral health services. The faculty trusts that its students are self-motivated in pursuing knowledge, inspired and analytical in conducting studies and researches to improve their professionalism. The students shall possess wisdom, morality and awareness in upholding profssional ethics. They shall continously take the initiative in promoting self, professional and social development.
Doctor of Dental Surgery Program                                                                        
Subject categories Units
1. general categories
30
    1.1) Social science and humanity
9
    1.2) Languages     15
    1.3) Mathematics and Information Technology  6
2. Specialized subjects              193
   2.1) Basic science 17
   2.2) Vocational subjects 49
   2.3) Professional   127
3. Elective    6
Total 229
   

 
1.An applicant must be a high school graduates or currently in senior high school level (M.6) of Science and Mathematics program, accreditted by the ministry of education and must obtain a minimum GPA of 2.50
2.applicant shall not be convicted of any capital offense as prescribed by the law. However, petty offenses or necligence may be subject to further assessment.
3.The applicant must be in good health not having any diseases, symptoms or disabilities that may hinder learning and undertaking tasks. The hindrances are described as follows below:
          3.1 The applicant shall not suffer from any mental disorders that may be harmful to self or others such as psychotic disorders, mood disorders, severe neurotic disorders and personality disorders. Specially Antisocial Personality Disorders or Borderline Personality Disorders that may be detrimental to education and career.
          3.2 The applicant shall not suffer from Infectious diseases that may be harmful to self or others or may cause permanent disabilities that may obstruct learning, working and career as defined below:that hinders education, work and professional practice.
          3.3 Infectious diseases or conditions that may obstruct learning, working and career.
          3.4 Physical handicap that may obstruct learning, working and career.
          3.5 Visual impairment that falls in any of the below definition:
                    3.5.1 Severe color blindness
                    3.5.2 Amblyopia, visual acuity is less efficient than 6/12 or 20/40
          3.6 Hearing impairment defines as having an average hearing ability at 500-2000 Hz frequency or more than 40 decibel on both ears.
          3.7 Other diseases or diabilities determined by the physician as being obstructive to normal learning, working and career.
Estimated total cost of attendance for a complete program (6 years) is at 5,400,000 THB
1. Application fee – 500 THB
2. Registration for new students– 3500 THB
3. Basic Supplementary registration fee – 35,000 THB
4. Insurance fee – 100,000 THB
     
    The university provides a tuition package for the complete program that calculates the total cost of attendance for Doctor of dental surgery degree at 5,400,000 THB ( 900,000 per each academic year) The students are required to pay 450,000 THB for every semester within 6 academic years as mandated by the university.
     The applicants who pass the admission selection programs are required to pay item 1 to 4 as mentioned above for the total amount of 139,000 THB upon admission interview. For applicants who are eligible for loans provided by the Student Loan Fund and wish to obtain the finacial aid from the fund, provided that their annual income is not more than 26,400 THB, they may avail a miximum loan of 200,000 THB per year and shall pay the balance of 700,000 THB per year on their own account
1. Career as a Lecturer or researcher
2. Career in Dental equipment business
3. Career in oral health and diseases research instituion.
4. Career in private and government medical instituion.
5. Private dental clinic business

Go to top