ตรวจอุดขูดถอน 20 ต.ค.60 ฟรี
เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดกิจกรรม "ตรวจ อุด ขูด ถอน" ได้แก่ ให้บริการตรวจวินิจฉัย, อุดฟัน,ขูดหินปูน และ ถอนฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00น. ณ คลินิกทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) -เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 8.00น. ผู้ใหญ่200ราย และ เด็ก 20 ราย (นำบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับการรักษา, เด็กอายุต่ำกว่า18ปี ต้องพาผู้ปกครองมาด้วย)**สอบถามรายละเอียดที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) ถนน หทัยราษฎร์ จังหวัด ปทุมธานี โทร: 025635251, 0911988513 ต่อ 1531**
Faculty of Dentisry
Campus Watcharapol and Kanchanaburi
Campus Watcharapol

Faculty staffs

Mrs.Wanprapha Singsakorn Faculty secretary
Miss.Naruemol Chitnok Faculty secretary
Miss.Suphansa Srichaisarakul Procurement officer
Miss.Praphasri Wongwian Admin Diagnose
Miss.Pornthip Petchjun Medical record officer
Miss.Wilaiwan Poomhiran Administrative assistant
Miss.Jitlada Kannika Administrative assistant
Miss.Kanjana Auttamaporn Finance assistant

 

 
 

 

Clinical instructors

Mrs.Wandee Yainontad Prosthodontics
Miss.Temsiri Chuangchote Orthodontics
Miss.Sukanya Kaewdondoo Periodontics
Miss.Sarunya Pimsorn Restorative dentistry
Mrs.Runjuan Saladjai Supply
Miss.Wijitr Kannom Supply
Miss.Parichart Sitthi Pediatric Dentistry
Miss.Paweena Junlasri Pediatric Dentistry
Miss.Kawalee Wichai X-Ray
Miss.Duangporn Phayakka Oral Diagnosis
Miss.Sukanya Leebamrung Endodontology
Miss.Pannitt Sae-Aui Oral Surgery
Miss.Yuphin Kamlungrum Oral Surgery
 
 
 
 

Go to top