อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

Professor Thanannipha Pucksukkhanithiwat

Dean of Faculty of Nurse (Buriram)

Sasirind Krasinhorm

Deputy Dean

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

Narongkorn Chaiwong

permanent lecturers

Dr.Sringamluk Sripawarisorn

permanent lecturers

Suda Thongsub

permanent lecturers

Suriya Ratchabutr

Professor

Professor Nattharika Ratchabutr

permanent lecturers

Jullajeera Junthamungkhun

permanent lecturers

Thanida Somkhanti

permanent lecturers

Dr.Rujirachai Muengkaew

permanent lecturers

Captain Kittiphong Phollathip

permanent lecturers

Akkharadetch Dee-aom

permanent lecturers

Sawaroj Plungklang

permanent lecturers

Reera Phimmanuruk

permanent lecturers

Kanit Sripankaew

permanent lecturers

Kriangkrai Phookjit

permanent lecturers

Phermphoon Boonmee

permanent lecturers

Uraiwan Sinmook

permanent lecturers

Suchanya Duangmung

permanent lecturers

Suwannee Lonuch

permanent lecturers

Dr.Thapatch Khansorn

permanent lecturers

Dr.Anchalee Hemchayard

permanent lecturers

Khemmika Siangpror

permanent lecturers

Go to top