โครงการวันรพี 59 และทำบุญคณะนิติศาสตร์
20 ส.ค.59

โครงการเพิ่มประสบการณ์เพื่อสร้างรากฐานนักกฎหมายมืออาชีพ สู่กระบวนการยุติธรรม
ณ ศูนย์รับสมัครนิสิต จ.ตรัง
6 ก.พ.59

โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "ปันน้ำใจให้น้องผู้ยากไร้"
ณ โรงเรียนพุราย ต.ท่าขุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
17 ม.ค.59

โครงการศึกษาดูงานที่ศาลแขวง จ.สุพรรณบุรี

เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Go to top