ชื่นชมศิษย์เก่า

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายพร้อมพล พระพรหม ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการสอบใบอนุญาตว่าความรุ่นที่ 47  ในภาคทฤษฏี ได้ลำดับที่ 8 จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 7000 คน

ทำเนียบศิษย์เก่า

นิสิตรหัส58
นิสิตรหัส59

Like Facebook

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดตามข่าวสาร หรือเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่

Facebook "คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น"

Go to top