• คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

  โทรศัพท์ 02-5635251  , 083-348-1943

  วันเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา  8.30 - 17.00 น.

  Mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • คลินิกทันตกรรม วิทยาเขตวัชรพล

  โทรศัพท์/โทรสาร 02-563-5251

  วันเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

 • โทรศัพท์ 086-446-8314

Go to top