คณะนิติศาสตร์

เลขที่่ 600 หมู่ 11  ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

035-651-000 ต่อ 7132 083-066-5209

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 

Go to top