สายตรงคณบดี
ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
โทร. 081-950-4524
 
เลขาคณะฯ
คุณสมศรี และ คุณทัศนีย์
โทร. 083-066-5204
วันทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-17.00 น

Go to top