แผนที่วิทยาเขตบุรีรัมย์

ติดต่อคณะ

ที่อยู่  คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

โทรศัพท์ :063-2192099, 044-666618

Go to top