คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตบุรีรัมย์

เลขที่ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง(คูเมือง-สตึก)

ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร: 044-666618 , 088-585-2068

แจ้งเรื่องร้องเรียน

ถ้านิสิต อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน
หากได้รับความเดือดร้อน มีปัญหาต้องการคำปรึกษา
หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งเรื่องมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top