งานวิจัยจดลิขสิทธิ์

ตารางเปรียบเทียบต่างๆ

  • 1.ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559(รายละเอียด)

    2.ตารางเปรียบเทียบผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559(รายละเอียด)

    3.ตารางเปรียบเทียบผลงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์ระหว่างปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559(รายละเอียด)

ผลงานวิจัยระดับปริญญาโท

ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

KM : การจัดการความรู้

  • แผนการจัดการความรู้

    แผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์(รายละเอียด)

บทความและโครงการที่น่าสนใจ

Go to top