อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง 
รักษาการคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
การศึกษา
รปม. บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์ทำงาน
 
 
 
ติดต่อ

Go to top