การบริการวิชาการแก่สังคม

  • การนำไปใช้ประโยชน์

    การนำไปใช้ประโยชน์บริการวิชาการแก่สังคม(รายละเอียด)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2560

งานรับหมวก 2559 ครึ่งทางของวิชาชีพ

กีฬาสีพยาบาล ปี2559

รักษาขนมธรรมเนียมประเพณีไทยด้วยการแต่งชุดผ้าไทยพื้นเมือง ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในทุกวันศุกร์

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพร ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และ บ้านโนนสมบูรณ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของคณะพยาบาลศาตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวินีย์ สมัครสมาน ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานบายเนียร์

Go to top