ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการ

ผู้วิจัย

ดาว์นโหลด

1

Comparative clinical efficacy of three toothpastes in the control of supragingival calculus formation

ร.ศ.ทพญ.ชลธิา อมรฉัตร

คลิก

2

Prevalence of Dental Caries and Oral Hygiene Practice in School Children of Bhaktapur, Nepal

อ.ทพญ.กนกวรรณ ศรัทธากุล

คลิก

3

Antidepressants And Bruxism-Inducing Effect: A case report

อ.ทพญ.ปัทมาศ จันทร์เฉิด

คลิก

4

Comparison of the Apical Sealing Ability of Calcium Silicate-Based Sealer and Resin-Based Sealer Using the Fluid-Filtration Technique

ศ.ทพ.วิชชา อัศววรฤทธิ์

คลิก

A Study on Dental Health Behavior of Nursing Students in Western University รายละเอียดเพิ่มเติม

กราฟแสดงแนวโน้มด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2557-2559

Go to top